Aktualności

15 lipca 2022, o. Basil Ross Aden (tłum. Gabriel Szymczak)

Bóg ma Swoje własne powody

Słowem na dziś jest „ironia”. Wielu współczesnych kaznodziejów sprawia wrażenie, że wiedzą wszystko o Bożych planach dotyczących historii ludzkości. Poprzez wybiórcze cytaty z Pisma Świętego oferują własne klucze do Bożych dróg.
14 lipca 2022, ks. Andrzej Baczyński

Święto Apostołów Piotra i Pawła w Wojnowie

W świątecznych uroczystościach brali udział pielgrzymi z Warszawy.
14 lipca 2022, ks. Jarosław Grycz

Św. Apostołów Piotra i Pawła na Św. Górze Jawor

Władyka Paisjusz wyraził wdzięczność duchowieństwu, wiernym i pielgrzymom, którzy tak licznie przybyli na święto, nie zważając na niesprzyjającą pogodę.
14 lipca 2022, ks. Dionizy Rusnak

Obchody święta parafialnego w Siemiatyczach

W tym roku podczas uroczystości świątecznych w cerkwi pw. śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach przebywała szczególna świętość – kopia Leśniańskiej Ikony Bogurodzicy.
14 lipca 2022, o. Michael Gillis (tłum. Gabriel Szymczak)

Dwa rodzaje pewności

Wszyscy, jak to ujął św. Paweł, „widzimy jakby w zwierciadle” (1 Kor 13, 12). Tak więc nie tylko musimy słuchać siebie nawzajem, ale musimy także zaakceptować, że możemy nigdy nie widzieć rzeczy tak, jak widzą je święci mężczyźni lub kobiety; możemy nigdy nie wyciągnąć z pewnych duchowych dyscyplin lub praktyk tego, co inni ludzie z nich czerpią.
13 lipca 2022, Szymon Hiżycki OSB

Siła modlitwy

Fragment książki „Zrozumieć Ojców Pustyni. Wprowadzenie do lektury apoftegmatów”.
12 lipca 2022, o. Michael Gillis (tłum. Gabriel Szymczak)

Zamknąć drzwi przed demonami

Dyscyplina duchowa to podstawowy sposób, w jaki poddajemy się woli Bożej. Dla osób w życiu monastycznym, a zwłaszcza dla pustelników, tą dyscypliną są wyczerpujące czynności modlitwy, czytań i pracy. A u nas, żyjących na świecie, duchowe dyscypliny odnoszą się do bliźniego.
11 lipca 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Odnowiony Izrael

Kościół jest zgromadzeniem Izraela, ludu Bożego, który został odnowiony i przywrócony, plemiona wcześniej utracone zostały odtworzone spośród narodów, wśród których zostały rozproszone.
10 lipca 2022, o. Stephen Freeman (tłum. Gabriel Szymczak)

Bóg pośród zgiełku

W nauczaniu Chrystusa, w całym Piśmie Świętym, pojawia się temat ukrycia. Widzimy to w powiedzeniach o Królestwie Bożym, w których porównuje się je do zagubionej monety, zakopanego skarbu lub drogocennej perły. To coś, co wymaga szukania, wykopywania, a nawet sprzedawania wszystkiego, aby to zdobyć.
09 lipca 2022, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

Małżeństwo - raj czy piekło?

Nie pobieramy się po to, aby żyć komfortowo, mieć dzieci i dom. Nie, najważniejszym celem jest wspólne wejście do Królestwa Bożego, co oznacza, że jestem gotów w każdej chwili zapłacić każdą cenę, poświęcić się i znieść wszelkie trudności w małżeństwie.
|<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >  >>  >|