Aktualności

15 listopada 2022, Ewagriusz z Pontu

Demony walczą z nami poprzez myśli…

Pokusa ta bowiem jest złożona z kilku myśli, ponieważ powstaje z nienawiści i pożądliwości.
14 listopada 2022, ks. Gabriel Masalski

Gdańskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Wydarzenie to przyciągnęło wielu wiernych Kościoła prawosławnego, sympatyków muzyki cerkiewnej oraz wszystkich zainteresowanych prawosławiem w Trójmieście
14 listopada 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Gniew Boży

Choć gniew Boży jako pojęcie wyraża się za pomocą słów związanych z gniewem emocjonalnym, nie ma on na celu wyrażenia namiętności czy stanu emocjonalnego. Jest to ważne wyróżnienie w przełamywaniu popularnej karykatury „gniewnego Boga”.
13 listopada 2022, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

O troskach - cz. 2

Smutek z uwagi na Boga przynosi radość, skruchę, zbawienie, oswobodzenie, pokój i ukojenie. Człowiek płacze, rozpacza i cierpi z powodu swojej sytuacji i z powodu swoich grzechów, ale wewnątrz odczuwa radość. Jest to coś, co święci ojcowie nazywają "radościosmutkiem" czyli radość i smutek w jednym.
12 listopada 2022,

Święto parafialne w Samborzu

Wspomnienie liturgiczne św. wielkiej męczennicy Paraskiewy.
12 listopada 2022, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

O troskach - cz. 1

Słowo o ziemskich troskach, smutku ze względu na Boga i ludzkim pocieszeniu - rozważania metropolity Limassol Atanazego nad 2 Kor 7, 5-13
11 listopada 2022, o. Themistoklis Mourtzanos (tłum. Gabriel Szymczak)

Perfekcjonista

W życiu duchowym miłości towarzyszy dyskrecja. Jeśli wybraliśmy ścieżkę dobroci, musimy iść nią z przebaczeniem za to, co możemy stracić pomimo naszych najlepszych wysiłków.
10 listopada 2022,

Świętego Dymitra w Hajnówce

Głównej św. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański w asyście Jego Ekscelencji biskupa Pawła.
10 listopada 2022, Panteleimon Tomazos (tłum. Gabriel Szymczak)

Niebo i piekło

Stanowisko prawosławnego nauczania dogmatycznego jest takie, że niebo i piekło nie są dwoma ograniczonymi miejscami, w których sprawiedliwi są nagradzani, a niesprawiedliwi karani po śmierci; piekło nie jest też uznawane za obszar pełen konkretnych narzędzi tortur. Niebo i piekło to stany i formy relacji z naszym życiodajnym Bogiem.
09 listopada 2022,

Dzień pamięci św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach

W czasie św. Liturgii, święcenia diakońskie z rąk Jego Eminencji przyjął jeden z braci wspólnoty monasterskiej, mnich Paisjusz.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|