Aktualności

18 marca 2016, Katarzyna Draniewicz

Ku czci Ikony Matki Bożej Wychowanie (Wospitanije)

Tylko raz w roku wypada taki dzień, kiedy szczególnie czci się Ikonę Matki Bożej, która otrzymała nazwę Wychowanie (Wospitanije), dlatego że modlący się przed nią otrzymują pomoc w wychowaniu dzieci. Dzięki licznym cudom Ikona Bogurodzicy stała się sławna w całej Rosji.
17 marca 2016, o. Aleksander Mień

O tym, jak spędzić czas Wielkiego Postu

Okres Wielkiego Postu w Cerkwi jest po to, abyśmy mogli zebrać myśli, skoncentrować się i przygotować do powitania paschalnych dni.
16 marca 2016, Karion Szeszko

O modlitwie świętego Efrema Syryjczyka

Wśród wielu wielkopostnych modlitw i hymnów na szczególną uwagę zasługuje modlitwa św. Efrema Syryjczyka. Kazanie na jej temat wygłosił w XIX w. Nikanor, metropolita nowogrodzki i petersburski.
16 marca 2016, Daniel Grygiewicz

O Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów

Liturgią Uprzednio Poświęconych Darów nazywamy nabożeństwo, podczas którego wierni przyjmują Święte Dary - Ciało i Krew Chrystusa poświęcone wcześniej w trakcie pełnej Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego lub św. Jana Złotoustego.
14 marca 2016, ks. Doroteusz Sawicki

X Zjazd Gnieźnieński

Metropolita Sawa i arcybiskup Jeremiasz byli gośćmi na X Zjeździe Gnieźnieńskim zorganizowanym w dniach 11-13 marca 2016 r. w Gnieźnie przez Katolicką Metropolię Gnieźnieńską.
14 marca 2016, Katarzyna Jaworowska

Ihumen Mojżesz (Klebus) zginął w wypadku samochodowym - uaktualnienie

Dnia 14 marca br. w wypadku samochodowym zginął ihumen Mojżesz. Od 2008 roku należał do wspólnoty braci domu zakonnego w Wysowej Zdrój. Przez ponad rok pełnił posłuszanije opiekuna przy chorym Arcybiskupie Adamie.
14 marca 2016, Katarzyna Jaworowska

Kanon św. Andrzeja z Krety

Przez najbliższe cztery dni w cerkwiach czytany będzie Wielki Kanon Pokutny autorstwa św. Andrzeja z Krety. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem kanonu w języku polskim.
13 marca 2016, Dominika Kovačević

Rozpoczęto budowę prawosławnego gimnazjum w Bijeljinie (Bośnia)

W miasteczku Bijeljina powstanie jedna z pierwszych prawosławny szkół w Bośni. Ósmego marca odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę gimnazjum
13 marca 2016, Natalia Walicka

Słowo na Niedzielę Seropustną św. Jana z Kronsztadu

Dzisiejsza niedziela w Cerkwi prawosławnej nazywana jest Niedzielą Przebaczenia Win - od dobrego i pobożnego zwyczaju wzajemnego proszenia o wybaczenie grzechów przed Wielkim Postem i rekolekcjami. Zwyczaj ten przybrał na sile od przykazania Zbawiciela zapowiadającego w dzisiejszym czytaniu ewangelicznym, abyśmy wzajemnie prosili o wybaczanie swoich grzechów, jeśli chcemy, żeby i nam wybaczył grzechy Ojciec Niebieski, Którego my niezliczoną ilość razy przygnębiamy i obrażamy każdego dnia i w każdym czasie.
13 marca 2016, Aneta Turowska

Wielkopostny kalendarz żywieniowy

Trwający w tym roku od 14 marca do 30 kwietnia Wielki Post tradycyjnie wprowadza w naszym codziennym jadłospisie duże zmiany. Powinniśmy prowadzić zmagania duchowe na wzór Zbawiciela, który udał się na pustynię, gdzie czterdzieści dni i nocy, kuszony przez diabła, nic nie jadł. W ten sposób Chrystus rozpoczął dzieło naszego zbawienia.
|<  <<  <  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545    >  >|