Aktualności

24 kwietnia 2016, Sylwester Szewczuk

Motocykliści w Zamościu rozpoczęli sezon modlitwą

Już po raz piąty fani jednośladowych pojazdów rozpoczeli sezon motocyklowy w Radecznicy. 23 kwietnia 2016 r., w sobotę Łazarza w ramach otwarcia sezonu odbyło się spotkanie przedstawicieli V Pielgrzymki na Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego Radecznica 2016 z proboszczem parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Zamościu – ks. Witoldem Charkiewicz.
24 kwietnia 2016, ks. Wadim Sztemburski

Panichida nad grobem arcyprezbitera Jana Lewczuka w Chełmie

W piątkowe popołudnie 22 kwietnia br. arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej sprawował żałobne nabożeństwo na cmentarzu prawosławnym w Chełmie nad grobami śp. arcyprezbitera Jana Lewczuka i jego matuszki Nadziei.
24 kwietnia 2016, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Świętego Wielkiego Poniedziałku

W Święty Wielki Poniedziałek wspominamy błogosławionego Pięknego Józefa i uschłe drzewo figowe, gdyż od niego zaczyna się Tydzień Świętych Cierpień Pana naszego Jezusa Chrystusa, czego praobrazem jest przede wszystkim Józef.
24 kwietnia 2016, tłum. Katarzyna R.

Kazanie metropolity Antoniego na Wejście Chrystusa do Jerozolimy

Święta bywają różne. Obecnie obchodzone święto Wejścia Chrystusa do Jerozolimy to jedno z najbardziej tragicznych świąt roku cerkiewnego. Mogłoby się wydawać świętem radosnym: Chrystus wchodzi do Świętego miasta, tłumy mieszkańców radując się witają Go, gotowi by przyjąć Chrystusa jako politycznego lidera, który zwycięży wroga. Gdzie można dopatrzeć się tragizmu?
24 kwietnia 2016, tłum. Dominika Kovačević

Chrystus wjeżdżający do Jerozolimy – metropolita Jerzy (Khodr) na Wielki Tydzień

W tym artykule znany arabski teolog wybrał kilka wydarzeń Wielkiego Tygodnia, które opisuje, by następnie wytłumaczyć nam ich znaczenie.
23 kwietnia 2016, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Niedzieli Palmowej - Wejście Pana do Jerozolimy

O tym święcie nauczał prorok Zachariasz: „Raduj się, córo syjońska! Oto twój król przychodzi do ciebie, i jedzie na ośle, na źrebięcy oślicy”, a także Dawid o dzieciach: „Z ust dzieci i niemowląt zgotowałeś swoją chwałę”.
23 kwietnia 2016, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Soboty Łazarza

Dzisiaj świętujemy wskrzeszenie po czterech dniach od śmierci świętego sprawiedliwego Łazarza, przyjaciela Chrystusa. Był on z urodzenia Żydem, według wiary faryzeuszem, synem faryzeusza Szymona, jak gdzieś jest to powiedziane, rodem z Betanii.
23 kwietnia 2016, Stefan Dmitruk

Archimandryta Dionizy (Waledyński) na temat św. Łazarza [1]

„W Ewangelii wspomina się dwóch Łazarzy: jeden z przypowieści ewangelisty Łukasza o Bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19 – 31); drugi – to mieszkaniec Betanii, przyjaciel Chrystusa, brat Marty i Marii, którego Chrystus wskrzesił z martwych jak to opisał apostoł i ewangelista Jan Teolog (J 11, 1 – 45)” [5] – rozpoczyna swój wywód archimandryta Dionizy.
23 kwietnia 2016, tłum. Justyna Pikutin

Osądzać – znaczy rujnować swoją duszę

Prezentujemy pouczenia św. Jana Klimaka o osądzaniu. Jak ogień jest przeciwieństwem wody, tak i żałującemu niewłaściwe jest osądzanie. Jeśli zauważyłbyś kogokolwiek grzeszącego nawet tuż przed rozłączeniem duszy od ciała i w tym momencie nie osądzaj go, gdyż sąd Boży jest nieznany ludziom.
22 kwietnia 2016, Dominika Kovačević

Raduj się Betanio – arabska prawosławna pieśń na Sobotę Wskrzeszenia Łazarza

Tekst i nagrania audio arabskiej pieśni na Sobotę Łazarza, śpiewanej również przez prawosławnych innych narodowości.
|<  <<  <  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485    >  >>  >|