Aktualności

22 marca 2016, ks. Paweł Cecha

Metropolita Belgii Atenagoras w sprawie zamachu w Brukseli

Jego Eminencja Metropolita Belgii Atenagoras, przedstawiciel wszystkich prawosławnych w Belgii i kapelan portu lotniczego w Brukseli, wyraził w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich chrześcijan prawosławnych mieszkających w Belgii osłupienie i ból z powodu aktów barbarzyństwa, które nawiedziły ten kraj.
22 marca 2016, Piotr Makal

Święto Czterdziestu Męczenników Sebastyjskich

Cerkiew wspomina dzisiaj 40 męczenników z Sebasty (Sorok muczenikow siewastijskich). Ich pamięć czci się 9/22 marca, zawsze podczas Wielkiego Postu. W ten dzień sprawowana jest Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
22 marca 2016, Radosław Kulesza

Poświęcenie ikon i kiotów w Gródku

W parafii Narodzenia Bogurodzicy w Gródku odbyło się uroczyste nabożeństwo (molebien) na pamiątkę triumfu Prawosławia, które zostało uwieńczone poświęceniem nowych ikon w dębowych kiotach: Gródeckiej Ikony Matki Bożej oraz ikony św. Jana Teologa.
22 marca 2016, Dominika Błahuszewska

Kolejny sukces spektaklu "Czas wspomnieć Topilec"

II miejsce na V spotkaniach teatralnych "Zwierciadła" - to kolejny po Grand Prix na XX Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych w Łomży sukces przedstawienia "Czas wspomnieć Topilec". Wyróżniona została także gra aktorska Dominiki Błahuszewskiej.
21 marca 2016, ks. Marek Waszczuk

Niedziela Triumfu Prawosławia w Lublinie

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w lubelskiej katedrze odbyły się wybory do Rady Parafialnej. Tego też dnia arcybiskup Abel odznaczył Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III Stopnia Olgę Filozof i Władysława Panasiuka.
20 marca 2016, Dominika Kovačević

Patriarcha serbski Ireneusz w Australii

W dniach 2-13 marca odbyła się wizyta patriarchy serbskiego Ireneusza w Australii, gdzie mieszka bardzo wielu Serbów i osób serbskiego pochodzenia, z czego niemała część zachowuje wiarę przodków - prawosławie.
20 marca 2016, Dominika Kovačević

USA: otwarcie prawosławnego domu pomocy dla kobiet

Organizacja ZOE (z greckiego „życie”) pomaga kobietom w trudnej sytuacji, zwłaszcza będącym w ciąży. W tym miesiącu wreszcie doczekała się otwarcia własnej siedziby.
20 marca 2016, oprac. K. Draniewicz

Wstawienniczka za grzesznych

Nazwa Ikony Matki Bożej Wstawienniczka za grzesznych (Sporucznica gresznych) pochodzi od zachowanego na niej napisu. Rozpoczyna się on słowami: "Ja jestem Wstawienniczką za grzesznych przed Synem Moim...". Święto tej Ikony obchodzone jest 7/20 marca i 29 maja/11 czerwca.
19 marca 2016, tłum. Dominika Kovačević

Prawosławie poprzez przeszłość wkraczające w przyszłość – metropolita Paweł na Niedzielę Tryumfu Ortodoksji

Prawosławie to żywa Tradycja, a wyznawanie go oznacza przekazywanie tej wiary słowem i czynem, nie patrząc na mogące przyjść nieprzyjemne konsekwencje. Autor tego kazania, metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi), zaświadczył swoim życiem, że wypełnia tę misję powierzoną każdemu prawosławnemu chrześcijaninowi: głosił Prawosławie słowem (wiele publikacji), czynem (działalność w diecezji) i przyjął cierpienie prawie trzy lata temu porwany przez islamskich rebeliantów.
19 marca 2016, o. Oliver Subotić

Współczesny ikonoklazm

Człowiek, który nie ma prawidłowego wyobrażenia ikony, nie ma prawidłowego obrazu siebie, ponieważ sam jest ikoną Boga, stworzoną na jego obraz i podobieństwo - o współczesnym ikonoklazmie opowiada o. Oliver Subotić.
|<  <<  <  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442    >  >|