Aktualności

19 września 2023,

2 minuty z Ojcami: Człowiek godzien czystego, duchowego życia

Kochajmy więc, abyśmy zostali pokochani - św. Barsanufiusz.
18 września 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Księga Luminarzy i Księga Snów

Jak już zauważono, kilka tekstów Nowego Testamentu, w tym Ewangelia św. Mateusza i Listy Powszechne, jest głębiej zakorzenionych w judaizmie enochicznym niż judaizmie faryzeuszy opartym na Torze.
17 września 2023, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Którą drogą - Chrystusa czy świata?

W którą stronę iść? Drogą Chrystusa? Czy też drogą świata? Przedmiotem sporu jest bezcenna wartość: własna dusza człowieka, jego jedyne i niepowtarzalne życie na ziemi.
16 września 2023, igumen Nektariusz (tłum. Justyna Pikutin)

To, co czyni życie - życiem

Myślę, że obojętność można nazwać jedną z niewielu cech, które są absolutnie nie do pogodzenia ze świętością. Wynika to z faktu, że w rzeczywistości nieobojętność jest tym, co pozwala powiedzieć o człowieku, że prawdziwie żyje, a nie tylko wykonuje pewne czynności, coś konsumuje i coś produkuje. To właśnie nieobojętność sprawia, że nasze życie jest życiem.
15 września 2023, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Superksiężyc

Można sobie wyobrazić, że św. Paweł widział wiele superksiężyców. Być może zainspirowało go to do napisania: Albowiem Bóg, który rzekł: Niech z ciemności światłość zajaśnieje, zapalił światłość w sercach naszych, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu [Jezusa] Chrystusa.
14 września 2023,

2 minuty z Ojcami: Szklanka świeżej wody

Pan nie żąda niczego ponad ludzkie siły – św. Grzegorz z Nyssy.
13 września 2023, Dominika Kovačević

Patriarchat Antiocheński ma zamiar ogłosić dwóch nowych świętych

Pamięć o obydwu duchownych jest żywa wśród antiocheńskich wiernych.
13 września 2023, o. Michael Gillis (tłum. Gabriel Szymczak)

Dlaczego musimy cierpieć

Jest we mnie coś, co po prostu nie chce wierzyć Jezusowi, co nie chce wierzyć, że trudne rzeczy, które powiedział Jezus, odnoszą się do mnie. „W świecie macie ucisk” – powiedział (J 16, 33). Dlaczego jest tak, że za każdym razem, gdy spotykam się z czymś trudnym, bolesnym, niesprawiedliwym, myślę, że coś jest nie tak?
12 września 2023, ihumen Pantelejmon

Międzynarodowa konferencja we włoskim Bose

Spotkanie poświęcone było apoftegmatom Ojców Pustyni.
12 września 2023, Stefan Dmitruk

Starożytny Izrael - ćwiczenia interaktywne

Materiał edukacyjny, z którego można skorzystać na lekcjach religii prawosławnej, jest na poziomie 5. klasy szkoły podstawowej.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|