Aktualności

20 marca 2017, ks. Mariusz Synak

Modlitwa św. Efrema Syryjczyka III cześć - o pożądaniu władzy (część I)

Zapraszamy do lektury kolejnego z cyklu felietonów dotyczących najbardziej znanej wielkopostnej modlitwy. Dwie pierwsze części publikowaliśmy w zeszłym roku.
20 marca 2017, lektor Tomasz Kręski

III Niedziela Wielkiego Postu

Relacja z uroczystości Niedzieli Adoracji św. Krzyża, które miały miejsce w warszawskiej parafii św. Jana Klimaka.
20 marca 2017, Urszula Glińska

Wsparliśmy „Prawosławie w Polsce” oraz „Kolory Prawosławia. Polska”

Fundacja Dialog Narodów, obok Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogła wesprzeć kolejne ciekawe, potrzebne oraz niezwykle prestiżowe wydawnictwa prezentujące dziedzictwo kultury wschodniosłowiańskiej na ziemiach polskich.
20 marca 2017, tłum. Michał Diemianiuk

„Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia”

Kazanie Metropolity Limassol Atanazego odnoszące się do Wielkiego Postu.
20 marca 2017, Urszula Glińska

Fundacja Dialog Narodów pośród „tych, które czynią dobro…”

Podczas I Gali Organizacji Pozarządowych – „Organizacja Pozarządowa 2016”, Fundacja Dialog Narodów znalazła się wśród podmiotów wyróżnionych za „przyczynianie się do rozwoju województwa lubelskiego, umacnianie wizerunku organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk”.
20 marca 2017, Kinga Wieremiejuk

Wielkopostna Zbiórka Żywności

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej przeprowadziło Wielkopostną Zbiórkę Żywności.
20 marca 2017, tłum. Michał Diemianiuk

O adoracji Krzyża

Komentarz św. Jana Damasceńskiego na Niedzielę Krestopokłonną.
20 marca 2017, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu - Adoracja Krzyża

Zapraszamy do zapoznania się z powodem, dla którego w trzecią niedzielę Wielkiego Postu adorujemy Krzyż Pański.
18 marca 2017, Ks. Igor Habura

Wielkopostna podróż przez Biblię cz. 3

Prezentujemy kolejną część felietonu zachęcającego do czytania Pisma Świętego w czasie Wielkiego Postu.
17 marca 2017, ks. prot. Andrzej Misiejuk

Młodzieżowa pielgrzymka wielkopostna do Poczajowskiej Ławry

W dniach 9-12 marca odbyła się wielkopostna pielgrzymka białostockiej młodzieży prawosławnej do Ławry Poczajowskiej na Ukrainie
|<  <<  <  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375    >  >>  >|