Aktualności

10 czerwca 2016, Andrzej Charyło

Wystawa w Państwowym Archiwum w Genewie

8 czerwca 2016 r. w Państwowym Archiwum w Genewie otwarto wystawę z okazji jubileuszu 150-lecia konsekracji genewskiej cerkwi katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego, która jest najstarszą prawosławną świątynią w Szwajcarii. Z inicjatywy arcybiskupa Genewy i Europy Zachodniej Michała wystawę przygotowało Stowarzyszenie Cerkwi Rosyjskiej.
09 czerwca 2016, ks. protodiakon Marek Waszczuk

Święto parafialne Wniebowstąpienia Pańskiego w Sławatyczach

Jedna z nierentownych struktur parafialnych naszej cerkwi, społeczność parafialna w Sławatyczach w święto Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzi swoje święto parafialne.
09 czerwca 2016, Jakub Marczuk

Pielgrzymka na Święto Męczenników Chełmskich i Podlaskich

W dniach 3-5 czerwca 2016 r. wierni z terenów Lubelszczyzny oraz delegacje z Białegostoku, Białorusi i Ukrainy, podjęli trud pielgrzymowania do Chełma na Święto Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.
09 czerwca 2016, Adam Matyszczyk

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w Krynkach

Święto Wniebowstąpienia w dekanacie sokólskim, w sposób szczególny obchodzone jest w kryńskiej cerkwi i traktowane niemal jako drugie święto parafialne. Także w tym roku, wierni przybyli do miejscowej świątyni, by wznieść modlitwy, za siebie, za bliskich, za ojczyznę ale i za to, by ziemia wydała dobre plony.
09 czerwca 2016, Daria Sadowska, Julita Hanczaruk

Młodzież z Podlasia wzięła udział w Festiwalu Kultury Słowiańskiej w Sowiecku

W dniach 27-30 maja 2016 r. odbyła się organizowana przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej oraz Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce z siedzibą w Białymstoku wycieczka do Obwodu Kaliningradzkiego na Festiwal Kultury Słowiańskiej w mieście Sowieck.
09 czerwca 2016, ks. Mariusz Synak

Wniebowstąpienie Jezusa

Opisem Wniebowstąpienia Jezusa (oprócz wzmianki o nim w Dziejach Apostolskich -1,9 i n. - kończą się dwie spośród ewangelii synoptycznych – św. Łukasza (24,50 i n.) oraz św. Marka (16,19). Również w życiu liturgicznym Kościoła prawosławnego święto to jest swoistym przypieczętowaniem Zmartwychwstania Chrystusa, tworząc, jak pisze Quenot: „wraz z Pięćdziesiątnicą i Zmartwychwstaniem cykl paschalny, czego złożona ruska ikona Zstąpienie do Otchłani daje wspaniały przykład”.
09 czerwca 2016, Urszula Glińska

Ambasador Norwegii i Wiceminister Rozwoju w Białowieży i na Grabarce

2 czerwca Podlasie, a konkretne Białowieżę oraz Świętą Górę Grabarkę odwiedziła 30-osobowa grupa przedstawicieli krajów darczyńców Funduszy Norweskich, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii, Ambasady Norwegii, Konsulatu Islandii, Biura Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG) oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), jak również Ministerstwa Rozwoju RP.
08 czerwca 2016, ks. Wiaczesław Perek

Arcybiskup Jakub czyta dzieciom

31 maja abp Jakub spotkał się z uczniami klasy pierwszej Prawosławnej Szkoły Podstawowej im. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.
08 czerwca 2016, tłum. Justyna Pikutin

Pasterz nas prowadzi

Część 7. czytań pt. "Każdy dzień - prezent od Boga": Znający głos Pasterza idą za Nim wszędzie, gdzie słyszą ten znajomy głos. By iść za Nim należy przynależeć do Jego stada i być uważnym dla Jego głosu - wtedy wypełni się cudowna obietnica Boża (...).
07 czerwca 2016, ks. Mariusz Jurczuk

Uroczystości ku czci św. Eufrozyny Połockiej

W sobotę 4 czerwca 2016 r. przybyła do Hajnówki ikona z relikwiami św. mniszki Eufrozyny Połockiej. Ikona jest darem Żeńskiego Monasteru św. Eufrozyny w Połocku na Białorusi.
|<  <<  <  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366    >  >>  >|