Aktualności

01 września 2016, Adam Matyszczyk

Święto parafialne w Ostrowiu Północnym

Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy jest świętem parafialnym w cerkwi w Ostrowiu Północnym. W niedzielnych uroczystościach udział wzięła większość duchownych dekanatu sokólskiego.
01 września 2016, Michał Karski

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej

Zgromadzenie Ogólne odbyło się 31 sierpnia w Centrum Luterańskim w Warszawie i miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zostało zwołane w związku z upływem pięcioletniej kadencji obecnych władz Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).
01 września 2016, MPH

Święto Zaśnięcia Bogurodzicy w Warszawie

Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy w cerkiewnym kalendarzu liturgicznym zamyka cykl wielkich świąt. W warszawskiej katedrze metropolitalnej nabożeństwu całonocnego czuwania w przededniu święta przewodniczył metropolita Sawa.
31 sierpnia 2016, Aleksandra Filipiuk

Piesza pielgrzymka z Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej na św. Górę Grabarkę

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla w dniach 13–17 sierpnia br. łącznie 140 osób podjęło trud pielgrzymowania z Jabłeczyńskiego Monasteru na św. Górę Grabarkę. W pielgrzymce wzięli udział wierni z diecezji lubelsko-chełmskiej oraz z sąsiednich diecezji.
31 sierpnia 2016, Michał Karski

Nowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało nowe władze tej ekumenicznej organizacji. Prezesem został bp Jerzy Samiec, zastępując na tym stanowisku abpa Jeremiasza. Stanowisko wiceprezesa otrzymał abp Abel.
31 sierpnia 2016, tłum. Katarzyna Draniewicz

Droga duszy

Zapraszamy do lektury kolejnego komentarza do Pisma Świętego z cyklu "Każdy dzień - prezentem od Boga", w którym autor, na przykładzie apostoła Piotra, pokazuje uniwersalną drogę duszy w dążeniu do Boga.
30 sierpnia 2016, ks. Jerzy Łukaszewicz

Święto Zaśnięcia Bogurodzicy w Zabłociu

Święto Zaśnięcia Bogurodzicy to dzień szczególnie uroczyście świętowany na terenie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w Zabłociu. Tegoroczna uroczystość miała charakter szczególny, gdyż uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył przedstawiciel Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola arcybiskup Hiob, tytularny biskup Telemessos, wraz z arcybiskupem Ablem, ordynariuszem diecezji lubelsko-chełmskiej.
30 sierpnia 2016, Igor Dacewicz

Jubileusz cerkwi w Werstoku

28 sierpnia w dniu święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy odbyło się poświęcenie świątyni w Werstoku, któremu przewodniczył metropolita Sawa. Uroczystość zwieńczyła przeprowadzony niedawno gruntowny remont.
27 sierpnia 2016, lektor Daniel Grygiewicz

Święto Zaśnięcia Bogurodzicy w klasztorze w Jabłecznej [VIDEO]

27 sierpnia, w przededniu święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy - ostatniego z liczby dwunastu wielkich świąt - w Męskim Stauropigialnym Monasterze św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej odsłużone zostało nabożeństwo całonocnego czuwania.
27 sierpnia 2016, O. Pielgrzym

O pielgrzymowaniu słów kilka (felieton)

Przedstawiamy Państwu refleksję jednego z Czytelników o tym, czym jest pielgrzymka, i jak ważna jest w niej – i nie tylko – rola wspólnoty.
|<  <<  <  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352    >  >>  >|