Aktualności

08 kwietnia 2022, Stefan Dmitruk

Święto Zwiastowania Bogurodzicy w Buczy

To pierwsze prawosławne nabożeństwo w mieście po wyzwoleniu Buczy spod okupacji rosyjskiej.
08 kwietnia 2022, tłum. Gabriel Szymczak

Dlaczego Bóg nie niszczy piekła

Człowiek został stworzony przez Boga jako wolny. Jest kamieniem ze znanego paradoksu logicznego - stworzonym przez Boga, którego jednak Stwórca nie może podnieść. Serce ludzkie jest prawdopodobnie jedynym miejscem, w którym Pan ogranicza Swoją wszechmoc.
07 kwietnia 2022,

Żywoty Jana z Lykopolis, Hezychiusza Jerozolimskiego i Jana Pustelnika

Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos przez Hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra.
07 kwietnia 2022, ks. Gabriel Masalski

Podsumowanie 40 dni Akcji Pomocowej Ukrainie w Gdańsku

Wierni wraz z duchowieństwem parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Gdańsku ruszyli z pomocą poszkodowanym Ukraińcom.
07 kwietnia 2022, ks. Gabriel Masalski

Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu gdańskiego

Rekolekcje odbyły się w parafii św. Mikołaja w Ornecie.
07 kwietnia 2022, tłum. Stefan Dmitruk

Kazanie na dzień Zwiastowania Bogurodzicy

Raduj się, łaski pełna (Łk 1, 28).
07 kwietnia 2022, Stefan Dmitruk

Biskup Sylwester (Stojczew): popełniono zbrodnie wojenne

Świat nigdy nie będzie taki, jaki był wcześniej.
07 kwietnia 2022, ks. Jarosław Biryłko

Dotacja z NFOŚIGW na termomodernizację Stargardzkiej Cerkwi

Z błogosławieństwa Abp. Jerzego, ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej, w dniu 23 marca br. w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy.
06 kwietnia 2022, tłum. Nika Pawluczuk

Zwiastowanie

Fragment książki "Sens ikony" W. Łosskiego i L. Uspienskiego.
06 kwietnia 2022, tłum. Grzegorz Szmyga

Metropolita Onufry o tragedii w Buczy

|<  <<  <  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >  >>  >|