Aktualności

23 stycznia 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Chleb z Nieba i Krew Przymierza

Owoc drzewa życia, pokarm nieśmiertelności, jest nam ofiarowany, tak jak Chrystus ofiarowuje nam samego siebie.
22 stycznia 2023, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Niedziela po święcie Teofanii

Radujemy się, chodząc w blasku, bez obawy, że się potkniemy. Fizyczne słońce sprawia, że wszystko jest jasne, rozświetlone i piękne. Chrystus oświeca nas swoją łaską i prawdą, oświecając relacje międzyludzkie, kierując naszymi myślami, dodając energii naszym działaniom, czyniąc rzeczy w naszym życiu pięknymi.
21 stycznia 2023,

Premiera filmu o szkole ikonograficznej w Bielsku Podlaskim

Odrodzenie Ikony. Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim.
21 stycznia 2023, o. Sergij Biegijan (tłum. Justyna Pikutin)

W święto Chrztu Pańskiego duchowni chodzą z aniołami

Najważniejszym atrybutem wody święconej jest jej trwałość, przy niezmienionym składzie chemicznym. Trwałość jest cechą charakterystyczną Królestwa Niebios, a kiedy skropimy coś wodą święconą, chcemy przekazać tej rzeczy łaskę Bożą, która jest obecna w wodzie święconej. Pierwszym miejscem, które każdy chciałby widzieć uświęconym, jest nasze mieszkanie.
20 stycznia 2023,

Święto Chrztu Pańskiego w stołecznej katedrze

Na zakończenie św. Liturgii miał miejsce obrzęd wielkiego poświęcenia wody, po którego zakończeniu Jego Eminencja dokonał pokropienia świętą wodą świątyni i modlących się w niej wiernych.
20 stycznia 2023, Sławomir Nazaruk

Pielgrzymka do Ciechanowca

Bractwo Trzech Świętych Hierarchów z Białegostoku zorganizowało świąteczny wyjazd do Ciechanowca.
20 stycznia 2023, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Wiara, uczynki, życie wieczne

Zbawienie jest całkowicie dziełem Chrystusa, ponieważ tylko On został ukrzyżowany i zmartwychwstał, aby udzielić przebaczenia i nowego życia wszystkim, którzy wierzą. Zbawienie jest więc w całości darem Boga. Pytanie brzmi, w jaki sposób ten dar zostanie przyjęty.
19 stycznia 2023, Elissa Bjeletich (tłum. Gabriel Szymczak)

Teofania i Objawienie

Tradycyjnie chrześcijanie obchodzą moment objawienia się naszego Pana światu 6/19 stycznia. Na początku świętowaliśmy Jego narodziny, wizytę mędrców i Jego chrzest jednocześnie - i każde z tych wydarzeń na swój sposób jest momentem, w którym nasz Pan naprawdę do nas przychodzi.
18 stycznia 2023, Gabriel Szymczak

Jeden tydzień w roku

Bóg prowadzi nas do Siebie różnymi drogami. Jedni są prawosławni z urodzenia, inni do Cerkwi dołączają z wyboru. Jeszcze inni nigdy jej nie poznają, pozostaną w swoim Kościele – lub w ogóle poza jakimkolwiek. Ewangelia nigdzie nie mówi o miłości ograniczonej jedynie do swoich.
17 stycznia 2023,

Nieczystość

O nauce Ewagriusza z Pontu.
|<  <<  <  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    >  >>  >|