Aktualności

21 lutego 2024,

Ksiądz Artur Aleksiejuk w Zarządzie PTODM

Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie zostało założone w Krakowie w 2015 r.
21 lutego 2024,

Gerontikon: obrzed poświęcenia cerkwi

Każda cerkiew, nowo wybudowana lub oddana do ponownego użytku po remoncie, musi przejść obrzęd poświęcenia, aby mogła być w niej celebrowana Święta Liturgia.
21 lutego 2024, św. mnich Ambroży z Optiny, tłum. M. Diemianiuk

List 45. Jak żyć, żeby zbawić się

Zapraszamy do lektury wybranych listów św. Ambrożego z Optiny do świeckich osób
20 lutego 2024,

2 minuty z Ojcami: Nowe stworzenie

Gdy dusza znienawidzi grzech, wedle swych możliwości zbliża się do Boga poprzez cnotliwe postępowanie - św. Grzegorz z Nyssy.
19 lutego 2024,

Święto Spotkania Pańskiego w katedrze metropolitalnej

Tegorocznym obchodom święta Spotkania Pańskiego w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł.
19 lutego 2024, o. Themistoklis Mourtzanos (tłum. Gabriel Szymczak)

Szczerym sercem

Nie tylko gorliwość serca i jego poświęcenie są niezbędne w każdej wierze, zadaniu, walce czy związku. Ważna jest także intencja serca, jego cel. Mały ślad, z którego zaczyna lub wyłania się uczucie, idea, pragnienie lub decyzja.
18 lutego 2024, św. abp Filaret Czernihowski, tłum. M. Diemianiuk

Słowo na niedzielę o Zacheuszu

„Łatwiej jest – mówił Pan – wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż wejść bogaczowi do królestwa Bożego”. Ale Zbawiciel dodał: „co jest niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga”. I oto na usprawiedliwienie ostatnich słów Pana przedstawiany jest nam przykład Zacheusza
17 lutego 2024, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

O wybawienie nas z wszelkiego (...) niebezpieczeństwa

Za wszystkim stoi Opatrzność Boża, ocalająca człowieka przed niebezpieczeństwem. Niebezpieczeństwa nieuchronnie spotykają nas w życiu. I gdyby Bóg nas nie chronił, te nieszczęścia byłyby o wiele liczniejsze.
16 lutego 2024, Edith M. Humphrey (tłum. Gabriel Szymczak)

Światło Psałterza - ukazując cuda umarłym

Psalm 87 otwarcie przyznaje, że „gniew Boży” spotyka się z naszym ludzkim grzechem i jest doświadczany w naszym upadłym stanie rozkładu, cierpienia, śmierci i oddzielenia. A jednak jego druga połowa wskazuje na to, czego dokonał dla nas Ten, który wypił do dna kielich śmierci
15 lutego 2024, metropolita Pizydii Sotirios (tłum. Gabriel Szymczak)

Światło, które niesie objawienie

Zainspirowany Duchem Świętym Symeon prorokował, podobnie jak kiedyś Izajasz, że Jezus Chrystus jest światłem i Zbawicielem całego świata. To właśnie to światło zaświeci nad wszystkimi narodami pogańskimi, wyzwalając je z ciemności niewiedzy o prawdziwym Bogu.
|<  <<  <  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27    >  >>  >|