Aktualności

27 lutego 2024,

2 minuty z Ojcami: Nieśmiertelność duszy

Nikt, chociażby i tysiąc razy nazywał siebie chrześcijaninem, nie wysławia Boga, jeśli grzeszy - abba Mojżesz.
26 lutego 2024, o. Michael Gillis (tłum. Gabriel Szymczak)

Poczucie własnej ważności

Według św. Bazylego poczucie własnej ważności jest duchową chorobą, która „dojrzewa”, a z czasem staje się coraz silniejsza. Jest to choroba, która u tych, którzy na nią cierpią, „zakorzenia się w przyzwyczajeniu w umyśle”. Z mojego doświadczenia wynika, że ​​zaczyna się po tym, jak życie wepchnęło nas na pozycję autorytetu lub wysokiej rangi.
25 lutego 2024, o. James Guirguis (tłum. Gabriel Szymczak)

Poszedł do domu swego usprawiedliwiony bardziej

Zaprawdę, najkrótszą drogą do Boga jest pokora. Najszybszą drogą do Boga jest pokora. Sposobem na upodobnienie się do Boga i otrzymanie Jego bezgranicznych błogosławieństw jest pokora.
24 lutego 2024, metropolita Antoni (tłum. Justyna Pikutin)

Bez pokory żaden dobry uczynek nie przyniesie korzyści

Od stuleci wśród niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu Cerkiew wspomina celnika i faryzeusza, i od stuleci wierzący doszukują się podobieństw między biblijną przypowieścią a własnym życiem. Nasze czasy nie są wyjątkiem.
23 lutego 2024, Gabriel Szymczak

Słowa życia wiecznego

W ciemności tego świata, w mroku smutku, rezygnacji, poczucia zagubienia i niemocy, każdy potrzebuje światła - choćby jednego jego promienia, który zaprowadzi go do Źródła. Każdy potrzebuje nadziei, że mrok nie jest wieczny, że nie jest niepokonany. Że Obecność, którą czuje w swym sercu, jest Tym, Który Jest. Który Zawsze Był i Który Zawsze Będzie. Który mówił – i nadal mówi – poprzez stronice Księgi.
22 lutego 2024,

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej 2024

Tegoroczne obchody centralne odbyły się w Krakowie.
22 lutego 2024,

2 minuty z Ojcami: Ćwiczenie duszy

Z uwagi na to, że są to wielkie dobra, aby je osiągnąć, potrzeba wielkich trudów - św. Grzegorz z Nyssy.
21 lutego 2024,

Poświęcenie po generalnym remoncie cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku

Obrzędu dokonał arcybiskup białostocki i gdański Jakub.
21 lutego 2024,

Ksiądz Artur Aleksiejuk w Zarządzie PTODM

Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie zostało założone w Krakowie w 2015 r.
21 lutego 2024,

Gerontikon: obrzed poświęcenia cerkwi

Każda cerkiew, nowo wybudowana lub oddana do ponownego użytku po remoncie, musi przejść obrzęd poświęcenia, aby mogła być w niej celebrowana Święta Liturgia.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|