Aktualności

11 września 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Chrystus jest jedyną Drogą

Chrześcijaństwo naucza, że jakakolwiek inna jedność z Bogiem jest iluzją, jeśli nie jest osiągnięta poprzez Chrystusa. On został dany ludzkości jako drabina do nieba, do Niego samego.
10 września 2020, tłum. Dominika Kovačević

Ciało

Rozważania metropolity Góry Liban Jerzego (Khodr)
09 września 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Trzymać się mocno prawosławnej tożsamości

Prawosławni chrześcijanie powinni mieć mocną wiedzę o wierze, aby ją praktykować, zachowywać, chronić i przekazywać kolejnym pokoleniom.
08 września 2020, ks. Paweł Cecha

Święto polskiej parafii w Brukseli

W lutym tego roku minęło 5 lat od pierwszej św. Liturgii sprawowanej dla polskiej prawosławnej wspólnoty wiernych z Belgii.
08 września 2020, ks. prot. Andrzej Grycz

Uroczystości ku czci św. Maksyma w Gorlicach

Po nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja z relikwiami św. Maksyma.
08 września 2020, tłum. Gabriel Szymczak

To, co ważne

Rozważania igumena Tryfona o duchowości i życiu
07 września 2020, orthodox.pl

Kurs homiletyczno – administracyjny w Warszawie

Kurs odbył się w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
07 września 2020, tłum. Joachim Jelisiejew

Kontemplacja Boga a modlitwa

Zdarza się, że znajdujemy się wśród ludzi pogrążonych w gorącym i nierozwiązywalnym sporze. Nie możemy wyjść, nie wywołując jeszcze większego nieporządku, ale możemy myślami wyłączyć się, zwrócić się do Chrystusa i powiedzieć: „Wiem, że jesteś tutaj - pomóż!”. I po prostu pozostać z Chrystusem.
06 września 2020, Dominika Kovačević

Boska Liturgia jako Królestwo Boże na ziemi

Spojrzenie na Boską Liturgię z perspektywy antiocheńskiej
05 września 2020, tłum. Gabriel Szymczak

Naśladując Bogurodzicę

Ilu z nas dzisiaj może naśladować jej przykład i powiedzieć Bogu: „Oto ja, sługa Pański"? Ilu z nas w ogóle rozumie, że Bóg wzywa również nas do służenia Mu w wyjątkowy sposób?
|<  <<  <  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23    >  >>  >|