Aktualności

07 czerwca 2022, Jakub Oniszczuk

Autokefalia Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej

Patriarcha serbski Porfiriusz przekazał Tomos o Autokefalii arcybiskupowi ochrydzkiemu, metropolicie macedońskiemu Stefanowi.
07 czerwca 2022, Szymon Hiżycki OSB

Pałacem Chrystusa jest serce (1)

W języku biblijnym serce oznacza centrum osobowe człowieka, nie emocjonalność, jak przyjęło się uważać w kulturze europejskiej od okresu romantyzmu.
06 czerwca 2022, protodiakon Wiaczesław Perek

Uroczystości jubileuszowe w parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu

Obchody 150. rocznicy wyświęcenia topileckiej cerkwi, które miało miejsce 6 czerwca 1872 roku.
06 czerwca 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Stefan, rabin i święty

Podobnie jak św. Paweł, św. Stefan był uczniem rabina Gamaliela, postaci, która pojawia się wzmiankowo w Nowym Testamencie.
05 czerwca 2022, Metropolita Surożski Antoni (Bloom)

Pamięci ojców Pierwszego Soboru Powszechnego

Dzisiaj wspominamy ojców Pierwszego Soboru Powszechnego, którzy wygłosili cerkiewną wiarę w to, że On jest zaiste Synem Bożym i Bogiem, równym Ojcu i Duchowi.
04 czerwca 2022, św. Nikodem Atoski (tłum. Gabriel Szymczak)

Mając oczy, jak ich używać

Wzrok jest najbardziej królewskim ze zmysłów. Według teologów wzrok jest zależny od duszy, choć jest powiązany z umysłem. Jak ujmuje to św. Bazyli Wielki, oczy są dwoma „bezcielesnymi ramionami”, którymi dusza może z daleka dosięgać i dotykać widzialnych rzeczy, które kocha.
03 czerwca 2022, arch. Zachariasz Zacharou (tłum. Gabriel Szymczak)

Wniebowstąpienie Pańskie w chwale

Wspaniałość tego święta polega na tym, że kiedy Chrystus wstępuje do nieba, wprowadza na tron chwały Bożej tę nieskazitelną i nieskalaną naturę ludzką, którą obdarzyła Go Najświętsza Dziewica i w której niepojęcie objawiła się także miłość Odwiecznego Ojca.
02 czerwca 2022, Synaksarion

Żywoty Jana Włodzimierza i Michała Sabaity

Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos przez Hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra.
02 czerwca 2022, Piotr Oniszczuk

Pielgrzymka z Białegostoku do Monasteru w Turkowicach i Monasteru w Jabłecznej

Pielgrzymkę zorganizowało Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku.
02 czerwca 2022, W. Łosski, L.Uspienski (tłum. Michał Diemianiuk)

Wniebowstąpienie Pańskie

Fragment książki "Sens ikony" W. Łosskiego i L. Uspienskiego.
|<  <<  <  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    >  >>  >|