Aktualności

21 stycznia 2023, o. Sergij Biegijan (tłum. Justyna Pikutin)

W święto Chrztu Pańskiego duchowni chodzą z aniołami

Najważniejszym atrybutem wody święconej jest jej trwałość, przy niezmienionym składzie chemicznym. Trwałość jest cechą charakterystyczną Królestwa Niebios, a kiedy skropimy coś wodą święconą, chcemy przekazać tej rzeczy łaskę Bożą, która jest obecna w wodzie święconej. Pierwszym miejscem, które każdy chciałby widzieć uświęconym, jest nasze mieszkanie.
20 stycznia 2023,

Święto Chrztu Pańskiego w stołecznej katedrze

Na zakończenie św. Liturgii miał miejsce obrzęd wielkiego poświęcenia wody, po którego zakończeniu Jego Eminencja dokonał pokropienia świętą wodą świątyni i modlących się w niej wiernych.
20 stycznia 2023, Sławomir Nazaruk

Pielgrzymka do Ciechanowca

Bractwo Trzech Świętych Hierarchów z Białegostoku zorganizowało świąteczny wyjazd do Ciechanowca.
20 stycznia 2023, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Wiara, uczynki, życie wieczne

Zbawienie jest całkowicie dziełem Chrystusa, ponieważ tylko On został ukrzyżowany i zmartwychwstał, aby udzielić przebaczenia i nowego życia wszystkim, którzy wierzą. Zbawienie jest więc w całości darem Boga. Pytanie brzmi, w jaki sposób ten dar zostanie przyjęty.
19 stycznia 2023, Elissa Bjeletich (tłum. Gabriel Szymczak)

Teofania i Objawienie

Tradycyjnie chrześcijanie obchodzą moment objawienia się naszego Pana światu 6/19 stycznia. Na początku świętowaliśmy Jego narodziny, wizytę mędrców i Jego chrzest jednocześnie - i każde z tych wydarzeń na swój sposób jest momentem, w którym nasz Pan naprawdę do nas przychodzi.
18 stycznia 2023, Gabriel Szymczak

Jeden tydzień w roku

Bóg prowadzi nas do Siebie różnymi drogami. Jedni są prawosławni z urodzenia, inni do Cerkwi dołączają z wyboru. Jeszcze inni nigdy jej nie poznają, pozostaną w swoim Kościele – lub w ogóle poza jakimkolwiek. Ewangelia nigdzie nie mówi o miłości ograniczonej jedynie do swoich.
17 stycznia 2023,

Nieczystość

O nauce Ewagriusza z Pontu.
16 stycznia 2023, Jarosław Charkiewicz

Nowość wydawnicza: Apostoł

„Apostoł” zawiera księgę Dziejów Apostolskich i Listy Apostolskie, które zaopatrzone są w stosowne wskazówki dotyczące czytania odpowiednich fragmentów podczas nabożeństw.
16 stycznia 2023,

Koncert kolęd w katedrze św. Marii Magdaleny

Od blisko dwudziestu pięciu lat w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie odbywa się koncert kolęd, który stał się ważnym wydarzeniem w życiu parafii, jak i całego miasta.
16 stycznia 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Księga Jubileuszów

Jest to bezcenne źródło w zrozumieniu religijnego światopoglądu i doświadczenia apostołów i pisarzy Nowego Testamentu.
|<  <<  <  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    >  >>  >|