Aktualności

27 października 2022, hieromnich Gabriel (tłum. Gabriel Szymczak)

Obcy w cudzej ziemi

Jeśli my, chrześcijanie, traktujemy niewierzących jak wrogów, jak to może przybliżyć ich do Chrystusa? W jaki sposób będą mogli zobaczyć świecącego w nas Świętego Ducha, Ducha Bożego, za którym naprawdę tęsknią ich serca – chociaż mogą jeszcze nie zdawać sobie z tego sprawy?
26 października 2022,

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

W dniu 25 października 2022 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się jesienna sesja Świętego Soboru Biskupów PAKP.
26 października 2022, o. Stephen Freeman (tłum. Gabriel Szymczak)

Muzea, cerkwie i piękno

Kult ikon jest jedną z ostatnich praktyk, w których obcujemy z pięknem w sposób, który prowadzi nas do komunii. Piękno nie zniknęło ze świata. To my utraciliśmy cel postrzegania, rozumienia.
25 października 2022, ks. Jan Antonowicz

Uroczystości w Kłokowicach

Zakończenie kapitalnego remontu zabytkowej cerkwi.
25 października 2022, Pseudo-Antoni Wielki, Izajasza Anachoreta

Ci, którzy są wypełnieni złem i pijani niewiedzą, nie znają Boga…

Wybrane myśli pochodzą z publikacji „Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii”.
24 października 2022,

Święcenia diakońskie w warszawskiej katedrze

Metropolita Sawa udzielił święceń subdiakonowi Dawidowi Martyniukowi.
24 października 2022,

Wszechprawosławna konferencja w Pirgos

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były „Heretyckie teorie, wykorzystanie i tłumaczenie Pisma Świętego”.
24 października 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Dąb Mamre

Chrystus wczoraj i dziś, jest ten sam także na wieki.
23 października 2022,

Krasnostockiej Ikony Matki Bożej

Uroczystości w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach.
23 października 2022, o. Peter Olsen (tłum. Gabriel Szymczak)

Nie płacz!

Szczególną, Boską cechą Mesjasza, opisaną przez Izajasza i scharakteryzowaną przez słowa i czyny Jezusa, jest współczucie. Współczucie dosłownie oznacza „razem cierpieć”. Jest to uczucie, które pojawia się, gdy konfrontujesz się z cierpieniem i nieszczęściem innej osoby, i czujesz się zmotywowany, by ulżyć temu cierpieniu.
|<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >  >>  >|