Aktualności

27 września 2023, św. kpł. mcz. Sergiusz Mieczow, tłum. M. Diemianiuk

Słowo na święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Jeśli chcemy naprawdę kłaniać się Krzyżowi Chrystusowemu, powinniśmy czynić to nie tylko z tradycji, nie dlatego, że tak przyjęto, i nie tylko słowem, a uczynkiem kłaniać się Chrystusowi Ukrzyżowanemu.
26 września 2023, ks. Dariusz Sulima

Koncert Muzyki Cerkiewnej z okazji roku prof. Jerzego Nowosielskiego w Gródku

W trakcie występów zaprezentowało się pięć chórów.
26 września 2023,

2 minuty z Ojcami: Rzeczy przechodzące wszelkie zdumienie

Ci, co zamieszkują ziemię, otrzymali moc, jakiej nie dał Bóg aniołom ani archaniołom - św. Jan Chryzostom.
25 września 2023, ks. Jarosław Szczur

Świąteczne uroczystości w Chełmie

20-21 września 2023 roku w parafii św. Jana Teologa w Chełmie odbyły się uroczystości liturgiczne ku czci Narodzenia Bogurodzicy i Chełmskiej Ikony Matki Bożej.
25 września 2023, ks. Jarosław Szczur

Międzynarodowa konferencja naukowa w Chełmie

Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej.
25 września 2023, ks. Jarosław Szczur

Chełmskie koncertowanie ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy

Czwarta edycja muzycznego spotkania w Chełmie stanowiła prolog do trzydniowego jubileuszu 800. rocznicy przeniesienia siedziby prawosławnej diecezji chełmskiej z Uhruska do Chełma.
25 września 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

List Henocha

Pierwsza Księga Henocha może być istotną częścią naszego rozumienia Pisma Świętego w jego oryginalnym kontekście i świecie.
24 września 2023, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Uważajcie, jak słuchacie

Jezus ostrzegał przed uszami wypełnionymi woskiem. Doszedłem do wniosku, że wosk w naszych duchowych uszach to hałas życia, który zajmuje większość naszego czasu - lub jest to ten wewnętrzny głos, który dąży do samousprawiedliwienia. Ten hałas wypełnia nasze uszy, nawet gdy się modlimy, czytamy Biblię lub jesteśmy w cerkwi.
23 września 2023,

Inauguracja międzynarodowej konferencji w ramach obchodów Roku Kodeksu Supraskiego

Uroczysty koncert w Auli Magna Pałacu Branickich.
23 września 2023, Edith M. Humphrey (tłum. Gabriel Szymczak)

Światło Psałterza - Psalm 103

Co tydzień, kiedy tylko w sobotę zachodzi słońce, odmawiamy wraz z Kościołem psalmy i dzięki temu doznajemy oświecenia przez Boga. Wielka wieczernia rozpoczyna się zdumiewającym psalmem stworzenia (Psalm 103), poprzez który szóstego dnia niejako stajemy u boku Boga podczas Jego odpoczynku i z przyjemnością przyglądamy się wszystkiemu, co stworzył.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|